Blog

Het hybride 50-meter zwembad van Recreatieoord De Warande in Oosterhout heeft haar deuren (letterlijk) geopend. Het voormalig buitenbassin is overkapt met een voor Nederland unieke constructie. Zowel delen in het dak als in de gevel kunnen in de zomer worden geopend zodat het bad onderdeel uitmaakt van het recreatieoord. Bij slecht weer sluiten alle daken en gevels automatisch en is het een volwaardig binnenzwembad.

Lees meer

Binnenkort opent zwembad De Warande in Oosterhout haar deuren. Het zal dan snel een van de meest besproken zwembaden van Nederland zijn. Alle denkbare innovaties zijn hier onder één (transparant) dak bij elkaar gebracht.

Lees meer

Duidelijk is dat gemeentelijke zwembaden steeds meer onder druk komen te staan ten gevolge van de financiele positie van gemeenten: http://bit.ly/1arQXRk . Aan de andere kant vormt het zwembad ook de toekomstige basis om de zorgtaken van gemeenten succesvol vorm te kunnen geven. Bewezen is dat zwemmen, als middel om te bewegen en sporten, bevorderend werkt op de gezondheid.

Lees meer

SPORTCONCEPTEN is een grensverleggend platform voor de realisatie van gemeentelijke sportprojecten. Dat vraagt ook om een vernieuwende kijk op aanbestedingen. Wij hebben het gerenommeerde Amsterdamse advocatenkantoor Loyens en Loeff, specialist op dit terrein, gevraagd om een verkenning te doen van de (on-)mogelijkheden op aanbestedingsgebied. De resultaten van deze verkenning zijn verassend en inmiddels beschikbaar op aanvraag.

Lees meer

BN/De Stem heeft op 7 januari j.l. een artikel geplaatst over SPORTCONCEPTEN (SC). Dit mede naar aanleiding vban de zwembadproblematiek zoals die in diverse West-Brabantse gemeenten speelt. SC staat, na de introductie in november 2014, in het middelpunt van belangstelling van Nederlandse Gemeenten.

 

Lees meer

Pagina's