Innovatieve technieken als uitgangspunt!

SPORTCONCEPTEN is een initiatief van SPORTFONDSEN en VAESSEN. Zij hebben hun kennis van ontwikkeling, bouw, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties gebundeld. Het resultaat? Direct bruikbare accommodatieconcepten voor gemeentelijke sportaccommodaties, waarvan de bouw- en onderhoudskosten transparant zijn. Naar behoefte kunnen voorstellen worden gedaan voor het ontwerptraject, de realisatie, de risicodragende exploitatie, het planmatig onderhoud en de financiering. Volgens onderstaand stappenplan kan snel worden gekomen tot een concreet voorstel:

BIM-model van het eindresultaat: