Jeroen Geurts

Jeroen Geurts

Adviseur Ontwerp en Bouw SPORTCONCEPTEN

“Investeren in sport is investeren in een gezonde toekomst”

Al 20 jaar ben ik werkzaam in de ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed en sportaccommodaties in het bijzonder. Velen kennen mij wellicht nog als adviseur bij NOC*NSF/ISA-Sport en nu alweer 15 jaar als ontwikkelaar bij Vaessen. Midden in het maatschappelijk veld, rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de klant en altijd de hoogste kwaliteit nastreven. “Bouwen doe je voor de toekomst; realiseren kan in een jaar, maar exploiteren duurt 40 jaar!”

Deze uitdaging, zeker met de huidige decentralisatie bij de overheid en de daarmee gepaard gaande financiële vraagstukken, is voor mij de reden om met SPORTCONCEPTEN aan de gang te gaan. De bundeling van know-how van marktleiders in onze branche, de input van mensen die zich al jaren begeven in de sportbouw en de ervaringen en verhalen van mijn opdrachtgevers geven onze SPORTCONCEPTEN de ideale basis voor het vormgeven van het sportlandschap voor de gemeentelijke overheid in Nederland. Sportaccommodaties, zwembaden en sporthallen, die een aantrekkende werking hebben en zorgen dat jong en oud, breedte- en topsporter, verenigingen en onderwijs een solide accommodatie hebben om hun sportactiviteit uit te oefenen en te bevorderen. Een bijdrage leveren aan een vitaal Nederland!

SPORTCONCEPTEN geeft een passend antwoord op diverse actuele vraagstukken op het gebied van huisvesting, exploitatie, milieu en desgewenst financiering. Samen zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en duurzame accommodaties met lage exploitatielasten. Ik vind het fantastisch om daarmee bezig te zijn en daarbij breder te kijken dan ‘de stapel stenen’. Vraagstukken die nu leven in het sociaal domein op het gebied van sport & bewegen, sport & onderwijs en de WMO kunnen via de sport een plaats krijgen in de samenleving. Een goede huisvesting is daarbij onontbeerlijk.

Ik hoop samen met u te kunnen werken aan mooie sportprojecten die de toekomst van 'ons Nederlanders' gezonder kan maken. Laat SPORTCONCEPTEN daarbij een mooie aanzet zijn tot een gezond sport- en leefklimaat!

Ing. Jeroen Geurts is commercieel adjunct-directeur bij Vaessen Algemeen Bouwbedrijf B.V.