Nancy Visser

Nancy Visser

Adviseur Onderhoud en Exploitatie SPORTCONCEPTEN

"Meer mensen langer gezond in beweging krijgen”

SPORTCONCEPTEN biedt een mooi evenwicht tussen het maatschappelijke en financiële belang van betrokken partijen. Vanuit maatschappelijk belang wil ik mensen gezond en langer in beweging krijgen en sta ik voor duurzaamheid en een beter leefmilieu. In het kader van de WMO die mensen zo lang mogelijk zelfstandig wil laten wonen en leven, biedt SPORTCONCEPTEN uitkomst. Ik zie het sportcomplex daarbij als spil binnen de gemeente. Activiteiten die dit binnen het sportcentrum kunnen versterken zijn het sportservicepunt, het sportloket, sportstimulering, verenigingsondersteuning, buitenschoolse opvang en maatschappelijk werk.

Het Sportcentrum is het ontmoetingscentrum in de wijk voor uiteenlopende doelgroepen. Zo willen senioren naast bewegen ook dat kopje koffie erna om deel te blijven uitmaken van het sociale leven. SPORTCONCEPTEN richt zich op alle doelgroepen binnen de gemeente, van baby’s tot senioren. Maar ook voor verenigingen en onderwijs. Naast dit maatschappelijk rendement staat financieel rendement. Het moet uiteindelijk betaalbaar blijven voor de gemeenschap. Ik vind dan ook dat we gezamenlijk moeten zoeken naar een juiste balans tussen het financiële en maatschappelijke doel. Vooruit denken is veranwoord denken. Daarvoor staat SPORTCONCEPTEN!

Ir. Nancy Visser is Hoofd Afdeling Bouw en Techniek bij Sportfondsen Nederland B.V.