FAQ

Vanaf het begin precies weten waar u aan toe bent? Dat is waar wij voor staan! Hieronder treft u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Bel of mail ons.

01.Waarom kiezen voor SPORTCONCEPTEN?

Er zijn diverse methoden om tot realisatie van een sportaccommodatie te komen. Dat kan op traditionele wijze maar nu ook op basis van reeds uitgewerkte, doordachte basismodellen. Daarmee kan, veel sneller dan voorheen, inzicht worden verkregen in de mogelijkheden. De realisatie is daarna alleen nog een kwestie van goede afspraken en het nakomen daarvan.

Wat SPORTCONCEPTEN uniek maakt is dat een vliegende start wordt gemaakt op basis van beproefde concepten waarvan de prijsstelling transparant en gegarandeerd is. 

02.Kunnen de modellen en uitvoering SPORTCONCEPTEN gewijzigd worden?

Dat kan. Op onze website vindt u de basismodellen. In samenspraak kan het gekozen concept interactief worden verfijnd en afgestemd op de individuele wensen en locatie-eisen (denk bijvoorbeeld aan architectuur of duurzaamheidswensen). De kosten blijven, ook bij verandering, continue inzichtelijk. Zo ontstaat elke keer toch een uniek eindresultaat zonder dat de kosten uit de hand lopen.

03.Op de website staan totaalprijzen voor SPORTCONCEPTEN. Is de prijs een vaste prijs en waarop zijn deze prijzen op gebaseerd?

De genoemde bouwprijzen zijn vaste prijzen op basis van vooraf vastgelegde uitgangspunten. Deze kunt u bij ons opvragen. Voor de bouwprijs zijn deze o.a.

Inclusief:

 • ontwerp- en engineeringskosten
 • installaties (E, W en WZ)
 • vaste inrichting en sportvloeren (voor zover van toepassing)
 • voldoet aan de geldende wet & regelgeving
 • NOC*NSF keurmerk
   

Exclusief:

 • infrastructuur en parkeervoorzieningen
 • nutsaanlsuitingen
 • legeskosten omgevingsvergunning
 • losse inrichting, horecainrichting
 • afwijkende funderingsconstructies (fundering op staal)

 

04.Wat is doorlooptijd voor een haalbaarheidsonderzoek?

Het in overleg uitkiezen van een model en dit interactief aanpassen aan de specifieke wensen compleet met prijsopgave kan binnen enkele weken worden afgerond.

05.In welke situaties kan SPORTCONCEPTEN een rol spelen bij de financiering van een sportaccommodatie?

SPORTCONCEPTEN kan bemiddelen in het verkrijgen van een financiering. Hiertoe is ten allen tijde een gemeentegarantie vereist. Partners voor de financiering zijn Maatschappelijk Financieren en de Bank Nederlandse Gemeenten.

06.Welke diensten moeten we minimaal afnemen en wat is de minimale contractduur van die diensten?

SPORTCONCEPTEN voorziet naar behoefte in het ontwerp/engineering (D), de bouw (B), het risicodragend onderhoud (M), de risicodragende exploitatie (O) en de verduurzaming (E). U kunt alle diensten afzonderlijk afnemen met als basis het ontwerp van het concept (D).  Er is dus geen verplichte koppelverkoop en u bent na afname van het ontwerp vrij om de bouw, het onderhoud en de exploitatie zelf ter hand te nemen. Naar wens vult SPORTCONCEPTEN ook dat voor u in. De contractduur voor het onderhoud (M) ligt dan tussen 10 en 25 jaar, voor de exploitatie tussen de 10 en 20 jaar, beiden met tussentijdse, vooraf bepaalde opzegmogelijkheden.

07.Indien wij SPORTCONCEPTEN consulteren in de planvormingsfase, kan dan later alsnog voor een aanbestedingstraject worden gekozen worden?

Ja, dat is dit mogelijk. De autersrechten van SPORTCONCEPTEN zijn wel beschermd en blijven te allen tijde in handen van SPORTCONCEPTEN. 

08.Kunnen we voor SPORTCONCEPTEN ook contracten aangaan met een andere bouwer, ontwikkelaar of exploitanten?

SPORTCONCEPTEN zijn auteursrechtelijk beschermde modellen. U neemt altijd minimaal het ontwerp inclusief de engineering af (D). Daarna bent u vrij in uw keuze.

09.Op welke manier zijn de cijfers van SPORTCONCEPTEN onderbouwd?

De cijfers van SPORTCONCEPTEN zijn gestoeld op de jarenlange kennis en ervaring van Sportfondsen en Vaessen, bedenkers van SPORTCONCEPTEN. De op deze website getoonde cijfers worden gegarandeerd op basis van de door SPORTCONCEPTEN gehanteerde ontwerp uitgangspunten en in geval de betreffende onderdelen (D, B, M, O, E) ook daadwerkelijk worden uitgevoerd door Vaessen en/of Sportfondsen. Sportfondsen en Vaessen staan gezamenlijk garant voor de deugdelijkheid van het product en de betrouwbaarheid van de cijfers.

10.We hebben een adviseur die betrokken is bij de planvorming. Kunnen we voor SPORTCONCEPTEN gebruik maken van onze huidige adviseur?

Ja, graag zelfs. Wij stellen deskundigheid aan opdrachtgeverszijde bijzonder op prijs en zijn bereid om op transparante wijze samen te werken met als doel een eindproduct dat maximaal aansluit bij de klantvraag.

11.Er is geen ruimte om jaarlijks het exploitatiebudget aan te vullen. Onder welke condities is een exploitatiebijdrage vanaf 0 euro mogelijk?

SPORTCONCEPTEN is bereid om u vrijblijvend een risicodragend exploitatievoorstel te doen. De noodzakelijke exploitatiebijdrage is mede afhankelijk van de juiste afstemming van het te kiezen concept op de behoefte en het verzorgingsgebied. Op basis van een quick-scan kunnen wij u snel adviseren welk concept het beste bij uw omstandigheden past. In sommige gevallen kan dat leiden tot een exploitatie zonder gemeentelijke bijdrage. Wij laten u hier graag praktijkvoorbeelden van zien.

12.Wat zijn de uitgangspunten voor het genoemde bedrag als het gaat om onderhoud?

De genoemde bedragen voor onderhoud bij de verschillende concepten zijn jaarlijkse, te indexeren bedragen, gebaseerd op een contractperiode van 15 of 30 jaar. Hierbij wordt een gemiddeld onderhoudsniveau gedurende de looptijd contract gehanteerd van klasse 3 volgens NEN 2767-1

13. SPORTCONCEPTEN en aanbesteden; hoe werkt dat?

Wij hebben het gerenommeerde Amsterdamse advocatenkantoor Loyens&Loeff, specialist op het gebied van o.a. aanbestedingen, gevraagd een verkenning te doen van de (on-)mogelijkheden op aanbestedingsgebied voor de bouw. Er is een verschil tussen projecten onder de Europese drempelwaarde (EUR 5.225.000,-) en er boven. Onder het drempelbedrag zijn er uitstekende mogelijkheden om direct en zonder aanbesteding zaken te doen met SPORTCONCEPTEN. Boven het drempelbedrag is aanbesteden een vast gegeven maar biedt een aanbesteding op basis van een Best Value Procurement u uitstekende mogelijkheden om voor innovatieve producten zoals b.v. SPORTCONCEPTEN te kunnen kiezen. De resultaten van de verkenning van Loyens&Loeff zijn beschikbaar op aanvraag.